Stockholmsgave Centrum

Projekter

Københavns kommune udskifter alle olie- og gasfyr til varmepumper i sine institutioner, og i Stockholmsgave vandt Digmann med det bedste tilbud

Det er en politisk beslutning, at Københavns kommune i 2025 skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad. For at nå det mål skal alle gamle olie- og gasfyr i kommunens insti­tutioner og botilbud udskiftes med varmepumper. Turen er nu kommet til de institutioner og botilbud udenfor kommunegrænsen, som kommu­nen ejer, forklarer Mike Holmqvist projektleder i Vedligehold i Københavns kommune.

”For at nå målet om at blive CO2-neutral er udfasningen af olie- og gasfyr helt nødvendig for alle kommunens institutioner og botilbud. Det er en stor opgave, og vi har i kommunen udfærdiget en bygherre standard, hvor de vigtigste kriterier natur­ligvis er pris og produktets kvalitet. For at komme i betragtning som leverandør skal varmepumperne opfylde en række produktspecifikationer som f.eks. at produ­cen­ten er kendt i landet, pumperne virker i det danske klima, at der er en serviceafdeling – og at man kan ringe og få en dansk ekspert i røret ved akutsager. Når vi har så store opgaver med så mange varmepumper i spil, skal hele værdikæden fungere, og det kræver naturligvis også, at installatøren er seriøs og har et godt renommé.”

”Vi valgte Digmann til at komme med i udbuddet om at fjerne det gamle oliefyr og sætte de nye luft til vand varmepumper op i udflytterbørnehaven Stockholmsgave i Klampenborg, fordi andre kollegaer tidligere har brugt entreprenøren og været tilfredse. Digmann vandt naturligvis også udbuddet, fordi prisen var konkurrencedygtig. Vi fik sat varmepumperne op i december 2021, og indtil videre har vi på et lille års tid sparet ca 150.000 kr. Vi ved også , at CO2-udledningen er faldet betragteligt men ha ikke de præcise tal endnu.

”Vi gør meget ud af at kunne dokumentere vores energibesparelse, men mange af vores institutioner og botilbud ligger i gamle bygninger, hvor det nogle gange bedre kan betale sig at isolere huset end at installere nye varmekilder. I de tilfælde går vi videre til andre bygninger på vores lange liste, og her var det blevet Stockholmsgave i Klampenborgs tur til at få glæde af varmepumper. Og udførelsen i form af bortskaffelse, installation og drift af de nye varmepumper er blevet udført upåklageligt, og institutionens brugere er tilfredse med den nye varmekilde.”

Mike Holmqvist, Projektleder Vedligehold, Københavns Ejendomme og Indkøb 

Der er installeret Siemens luft-til-vand varmepumper i en closter-opstilling i udflytterbørnehaven Stockholmsgave i Klampenborg.

Billeder fra projektet