Skulle du være uenig om en sag som vi har løst, håber vi på en fælles løsning igennem dialog med din kontaktperson.

Du har som forbruger ret til at tage kontakt til Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 Købehavn K

info@byggerietsankenaevn.dk
www.byggerietsankenaevn.dk

Vinteren er på vej

Er dit fyr klar til de
faldende temperaturer?

Hov,
slukkede
lyset?

Er du i tvivl om hvad du selv
må lave af el i dit hus?