Kvalitetsledelsessystem (KLS)

Nyhed

Godkendelse af KvalitetsLedelsesSystem for Digmann A/S

Vi har herved fornøjelsen at kunne meddele at vi har fået fornyet vores godkendelse til at autorisere arbejde udført for vores kunder igennem TEKNIQ KvalitetsLedelsesSystem på grundlag af en gennemgang af virksomhedens kvalitetsledelsesdokumenter samt ved et efterprøvningsbesøg i virksomheden. 

Godkendelsen er fra TEKNIQ Kvalitets side også indberettet til Sikkerhedsstyrelsen.

Under et godkendelsesforløb med en kontrolinstans vil der fra kontrolinstansens side være fokus på:

  • at virksomhedens forretningsområde er beskrevet i et kvalitetsledelsessystem, som lever op til den gældende lovgivning på området.
  • at virksomheden er i besiddelse af de nødvendige kompetencer i forhold til forretningsområdet, samt
  • at virksomheden bliver efterprøvet, således at der kan foretages en vurdering af hvorvidt virksomheden kan leve op til intentionen i systemet.

    Systemet efterprøves af TEKNIQ hvert 2. år.