Temperaturen nedsættes i fjernvarmenettet

Nyhed,VVS

Pressemeddelelse fra HOFOR

“I HOFOR hylder vi de grønnere og mere energirigtige tiltag, som konstant foregår i de Københavnske ejendomme. Sammen skal vi gå foran i den grønne omstilling og reducere byens CO2- udslip.

Dette betyder også, at HOFOR i løbet af de næste 10 år vil anvende flere grønne varmekilder til at producere byens fjernvarme. Det kan fx være varme fra havvand, luft og spildevand, eller vand fra undergrunden (geotermisk varme) samt overskudsvarme fra virksomheder.

Varmen fra disse kilder kan vi udvide og sende ind i fjernvarmenettet ved hjælp af varmepumper, som kører på strøm fra vindmøller og solceller. Til gavn for byen og miljøet.

Derfor sænker vi fremløbstemperaturen på fjernvarme Da varmepumper er mest effektive ved lave fjernvarmetemperaturer, er det nødvendigt gradvist at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet, så temperaturen i 2033 vil være 65 grader på de fleste dage, mens den maksimale fjernvarmetemperatur på meget kolde dage vil være 75 grader.”

Hvad betyder det for dig
som kunde?

Du er på vej mod en mere bæredygtig fremtid! Langt de fleste ejendomme har allerede et varmeanlæg, som vil fungere fint ved de lavere fjernvarmetemperaturer, eventuelt med mindre justeringer af varmeanlægget. Det er fantastisk, at så mange allerede tager positive skridt mod en mere ansvarlig og miljøvenlig tilgang til varme. Hvis du er en af dem, der stadig har brug for tilpasning af varmeanlægget, så fortvivl ikke! HOFOR anbefaler, at du forbereder dig i god tid og sørger for, at der er budgetteret med eventuelle udgifter til tilpasninger af ejendommens varmeanlæg. Dette er en god investering, som vil reducere din CO2-udledning og spare dig penge på længere sigt. Lad os arbejde sammen for at tage vare på vores planet og skabe en bæredygtig fremtid for alle!

Hvordan vurderer du, om dit varmeanlæg er klar til lavere fjernvarme temperaturer?

For at være helt sikker, bør I kontakte en energisagkyndig rådgiver, som kan vurdere bygningens/varmeanlæggets tilstand.

Som udgangspunkt vil ejendommen/varmeanlægget være godt forberedt, hvis og i jo højere grad I kan svare ”ja” til følgende:

 • Er varmeanlægget etableret/ opgraderet efter 1995?
 • Er anlægget dimensioneret til fremløbs- og returtemperatur på enten 70/40 eller 60/40 grader?
 • Er der tilsyn og vedligeholdelse af varmeanlægget – inkl. kontrol af alle radiatortermostater?
 • Har radiatorerne store varmeflader og/eller flere lag varmeflader per radiator?
 • Kan I opnå 23 grader i stuerne, selv på meget kolde dage (minus 12°C)?
 • Er ejendommen velisoleret?
 • Ligger årskølingen på jeres årsafregning i neutralzonen eller giver den bonus?
AdobeStock_451576532

Hvordan kan Digmann AS hjælpe vores kunder?

Vi kan vurdere bygningens/varmeanlæggets tilstand og gerne ejendommen som en helhed. Det går vi bl.a. ved at:

 1. Tjekke Undgå underdimensionering.
  Siden 2013 har det været et krav at der blev dimensioneret for temperatursættet 60/40 på primærsiden. Før da blev vekslere og reguleringsventiler ofte udlagt for 95/45. Med de nye og lavere fremløbstemperaturer betyder det, at vekslere og reguleringsventiler risikerer at blive underdimensioneret grundet behovet for højere flow. Vi anbefaler
 2. Tjekke Set-punkter og begræns fremløbstemperaturen:
  For at efterprøve om ejendomme, hvis radiatoranlæg er fra før 2013, er klar til at modtage lavere fremløbstemperaturer, anbefaler vi at gennemgå setpunkter i styring/CTS/automatik og begrænse sekundærsidens fremløbstemperatur til maksimum 65°C.
 3. Tjekke strenge og radiatorer:
  Størstedelen af byens eksisterende radiatoranlæg kan klare sig med en lavere fremløbstemperatur på primærsiden. Dog har vi oplevet, at nogen ejendomme igennem årene har bygget sig til problemer på sekundærsiden ved fx at nedtage radiatorer i forbindelse med ombygninger.

Skal vi hjælpe jer?

Vores tilgang og opmærksomhed på detaljerne garanterer kvalitet. Kontakt os for yderligere dialog