Legionella Servicecheck

Nyhed,VVS

Forebyggelse af Legionella-smitte:

Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, der kan være livstruende, især for ældre og immunsvækkede. Årsagen er bakterien Legionella, så det er afgørende, at kommunale medarbejdere kender til smitteforebyggelse og symptomer. Enhver kommune og bør have en dedikeret person til Legionella-informering, der kan dele viden med sundhedspersonale og tekniske servicemedarbejdere.

For at undgå Legionella-smitte er der vigtige forholdsregler i hjemmet og ved pleje af borgere. Sundhedsfagligt personale skal være opmærksomme på symptomer og tapstedstemperaturer. Tekniske servicemedarbejdere skal vide om vedligehold og mulige årsager til Legionella-vækst.

Legionella trives primært i vandbeholdere, vandrør og tapsteder, så korrekte temperaturer og god hygiejne er essentielle. Smitten sker ved indånding af forurenede vandpartikler gennem luften, så forholdsregler ved tapsteder er vigtige.

Ved inaktive kommunale bygninger som ferieperioder, er det nødvendigt at gennemskylle rør og tapsteder samt foretage termisk desinfektion og temperaturtjek, inden bygningerne tages i brug. Dette forhindrer bakterievækst pga. manglende vandstrømning. Forholdsreglerne er særligt vigtige i bygninger med brusebad som idrætshaller og svømmehaller, men almindelige vandhaner udgør også en risiko.

Få et Legionella Servicecheck: Optimer Energiforbrug og Beskyt Folkesundheden

Som specialist anbefaler vi at drage fordel af vores omfattende Legionella-servicecheck for at sikre både energieffektivitet og folkesundheden i Jeres VVS-system.

Bolig- og Planstyrelsen har for nylig udgivet en Legionella-guide, der understreger vigtigheden af at spare på energien uden at gå på kompromis med folkesundheden.

Med et rekordhøjt antal tilfælde af Legionærsyge blandt danskere i de seneste år er det afgørende at være forsigtig med at justere vandtemperaturen for at spare energi og penge. Legionella-bakterien trives ved lavere temperaturer, og en overdreven reduktion af varmtvandstemperaturen kan udgøre en risiko for infektion.

Selvom det er vigtigt at spare på energien ved at kontrollere effektiviteten af dit varmesystem, sænke temperaturen i opholdsrum og forkorte brusebade, er det lige så vigtigt at udvise forsigtighed, når du justerer temperaturen på det varme vand. Her kommer vores specialiserede Legionella-servicecheck ind i billedet.

Vores team vil omhyggeligt inspicere Jeres VVS-system for at sikre optimal energiforbrug og sikkerhed. Vi vil sørge for, at varmtvandssystemet fungerer effektivt, samtidig med at vandtemperaturen holdes på et passende niveau for at forhindre Legionella-vækst.

Beskyttelse af sundhed er vores højeste prioritet, og med vores Legionella-servicecheck kan man være tryg ved, at tage de rigtige skridt mod energieffektivitet uden at gå på kompromis med sikkerheden for vandforsyningen. 

Kontakt os i dag for at aftale et servicecheck og sikre et sundt og effektivt VVS-system.

Tre hurtige om Legionærsygdom

Vandhaner og bruser
Da Legionella vokser i vand med temperaturer mellem 20°C og 50°C, er det vigtigt, at temperaturen i almindeligt brugsvand fra tapsteder ikke udelukkende er lunken – det skal hurtigt kunne blive meget varmt og meget koldt.

Risikogruppen
Ældre mennesker og personer med svækket immunforsvar, multisygdom eller kronisk sygdom er i særlig risiko. Sunde og raske voksne mennesker kan dog også få legionærsygdom.

Smittekilder
Når diverse tapsteder er tændt, vil luften omkring tapstedet være fyldt med forstøvet vand, det er dog særligt kritisk ved brusere. Det betyder, at man kan være udsat for smitte, hvis man indånder vandet og det indeholder legionella. For at undgå smitte skal man forlade rummet, indtil vandrøret er skyllet igennem efter ca. 3 minutter.

Vi står klar til at sikre mod Legionella-smitte og vandinstallationernes risici!

Med vores omfattende tilbud tilbyder vi:

  1. Screening af Ejendommen: Vores eksperter foretager en grundig gennemgang af din ejendoms vandinstallation for at identificere potentielle risikofaktorer og sikre, at alt fungerer optimalt.

  2. Vandinstallationers Tilstandsgennemgang: Vi undersøger nøje tilstanden af dine vandinstallationer for at opdage eventuelle problemer eller potentielle fejl, der kan forårsage Legionella-vækst.

  3. Klarlægning af Risiko: Med vores ekspertise klarlægger vi de potentielle risici og foreslår forebyggende foranstaltninger for at beskytte dig og din familie mod Legionærsygdom.

  4. Varmtvandsbeholder Tilstand: Vi inspicerer og vurderer tilstanden af din varmtvandsbeholder for at sikre, at den fungerer effektivt og ikke udgør en risiko for Legionella-vækst.

  5. Legionella Prøvetagning: Vores specialister udfører nøjagtig Legionella-prøvetagning for at verificere, om bakterien er til stede, så vi kan træffe de relevante foranstaltninger i tilfælde af smitte.

Kontakt os i dag for at få mere information og planlægge din installationsscreening og Legionella-prøvetagning!