Hvad betyder "K" i tilstandsrapporten?

Når du skal købe bolig, er der mange forhold du skal være opmærksom på! 

Tilstandsrapporten er blandt de væsentligste forhold og derfor vil vi gerne klæde dig på.

Herunder kan du blive klogere på både de gamle K'ere og de nye farverige skalaer.

Tilstandsrapport

Først og fremmest må vi hellere lige forklare hvad en tilstandsrapport er for en fætter. 

En tilstandsrapport beskriver bygningens forfatning og udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig. Altså indeholder den en professionel vurdering af boligens stand. 

Det er ikke lovpligtigt at få udfærdiget en tilstandsrapport, men langt de fleste vælger altså at få den lavet, da den kommer både køber og sælger til gode. 

Formålet med rapporten er at give køber et retvisende billede og mulighed for eksempelvis at forhandle sig til et nedslag i prisen alt efter omfanget af skader. 

For nemheds skyld har man gjort brug af en karakterskala, som beskriver skaderne – dem som vi kender som K’erne.  

I 2021 er K’erne dog blevet erstattet af symboler(huse i farver) for, at gøre det endnu nemmere og mere gennemskueligt for køber at vurdere, om der er tale om mere eller mindre alvorlige skader. 

Du kan dog stadig opleve, at få fingre i en ældre tilstandsrapport, hvorfor vi også gennemgår hvad K’erne står for.

De gamle K'er

Kosmetiske skader: K0

Disse skader eller forhold forringer udelukkende boligens udseende. De kan IKKE forårsage alvorlige skader på boligen, men blot påvirke den visuelle opfattelse. 

Mindre alvorlige skader: K1

Disse skader har ikke indflydelse på bygningens funktion. Eksempelvis kunne det være løstsiddende tapet eller mindre revner i murværk. Altså IKKE skader som påvirker boligens funktion og konstruktion.

Alvorlige skader: K2

Disse skader betyder, at en bygningsdels funktion svigter indenfor den nærmeste fremtid, men som IKKE medfører skader på andre dele af bygningen. Eksempler på disse skader kunne være, en punkteret termorude, en utæt fuge eller revner i gulvets konstruktion. - Disse skader bør udbedres. 

 Kritiske skader: K3

Disse skader er kritiske skader, som SKAL rettes op på øjeblikkeligt. Altså skader, som risikerer ikke alene at påvirke bygningsdelens funktion, men som også medføre skader på andre bygningsdele. Eksempler herpå kan være et hul i taget, som kan betyde, at der trænger vand ind i husets konstruktion.

Bør undersøges nærmere: UN

UN beskriver forhold, som ikke kan dokumenteres tilstrækkeligt. UN KAN være alvorlige skader, og derfor er de særligt vigtige at forholde sig til. Grunden til manglende dokumentation kan eksempelvis være aflåste rum eller kældre som ikke har kunne besigtiges.

Ingen bemærkninger: IB

Denne karakter anvendes, hvis der ikke er nogen bemærkninger.

De nye symboler

Herunder ses de nye symboler som vil fremgå i tilstandsrapporter lavet efter okt 2021.

Har du spørgsmål vedrørende en tilstandsrapport?

Så tøv ikke med at kontakte os. Vi hjælper dig gerne videre mod dit næste huskøb.