Nyt badeværelse - Hvad skal du vide?

Skal du bygge eller renovere badeværelse? Så er der helt specifikke regler og love for vådrum. 

Bliv klogere her!

Badeværelsesloven

Et vådrum, eller det vi oftest betegner som badeværelset, defineres som værende et rum, der bliver påvirket af vand og hvor der findes et gulvafløb. 

Ud over at være husets dyreste kvadratmeter, er badeværelset også det mest teknisk komplicerede rum i enhver bolig. Dette fordi vådrum, er et af de steder der oftest kan give anledning til skader.  

Badeværelset udsættes dagligt for fugt og vand, og den mindste utæthed gør det muligt for vand at trænge ind i konstruktionen og dermed blive årsag til skader.  

Disse skader kan være enormt omkostningsfulde at udbedre, hvorfor der jævnligt strammes op på reglerne for vådrum.

Der er blandt andet regler for, hvor dit badeværelse skal placeres, hvordan du må indrette det, samt hvordan det skal fungere med ventilation.

Der er blandt andet regler for, hvor dit badeværelse skal placeres, hvordan det skal fungere med ventilation, samt hvordan du må indrette det. 

Love og regler du skal have styr på

1. Adgangskrav og placering af dit badeværelse

Kigger du i bygningsreglementet, kan du se, at hvis du opfører et nybyggeri, skal du minimum bygge ét toiletrum på den etage, hvor hoveddøren er. Døren til toilettet skal være mindst 77 cm bred.

Vær dog opmærksom på, at et toiletrum ikke nødvendigvis betegnes som et vådrum. Altså kan du sagtens lave dit primære badeværelse på 1 sal. 

2. Regler om fri afstand og indretning

Ved nybyggeri, skal du være opmærksom på, at der er krav om, fri afstand på mindst 110 cm både ved vask og toilet.

Er der tale om en renovering/ombygning, kan det godt lade sig gøre med en mindre afstand, hvis rummet ellers indrettes hensigtsmæssigt i forhold til adgang og tilgængelighed.

3. Regler i forhold til materialer og konstruktion

Når vi taler om vådrum er det et krav, at både gulve og vægge bliver lavet i materialer der kan tåle følgende: 

Fugtpåvirkning (bad mm)

Fysisk påvirkning (almindelig brug)

Kemisk påvirkning (rengøring med kemi)

Den beklædning du vælger til dit badeværelse, samt tilslutninger og samlinger skal desuden være vandtætte. 

Det er derfor ikke muligt, kun at vælge materialer, ud fra det æstetiske perspektiv når du laver nyt badeværelse.

4. Regler i forhold til ventilation og indeklima.

For at sikre et velfungerende indeklima på dit badeværelse, skal det sikres, at der er tilstrækkeligt med ventilation. 

Bygningsreglementet skriver, at der på ethvert badeværelse skal være en særskilt udsugning. Det kan både være i form af en mekanisk installation eller i form af et naturligt aftræk.

Det er altså ikke nok, blot at lave et vindue på dit badeværelse. Luften skal kunne cirkulere - altså skal der også kunne trækkes frisk luft ind udefra. 

Derfor er kravet, at der enten skal installeres en ventilationsåbning på minimum 100 cm2, eller at der skal etableres en spalte/laves en rist, måske i døren, der går under døren.

Vær opmærksom på, at der er et krav om vinduesmontering, hvis dit nye badeværelse ligger, så der er mulighed for, at indsætte et vindue, så du kan åbne op ud til.

Hvem gør hvad?

Hvad må du selv lave og hvor skal du have fat i fagpersoner?

Mangler du rådgivning til dit badeværelsesprojekt ?

Vi hjælper dig gerne videre mod dit drømmebadeværelse. Kontakt os allerede idag.