Sætningsskader -Revner i murværket!

De danske vejrforhold kan være aldeles hårde for dine husmure. Der kan opstå revner, og derfor skal du holde øje så der ikke opstår sætningsskader. - Faktisk gælder det også ved nybyggeri.

Bliv klogere heruder.

Sådan ser du om dit hus har sætningsskader

Det danske vejr er hårdt for murværk

Hård blæst er en væsentlig grund til, at murene revner. En storm kan både skabe tryk og undertryk, og påvirkningen kan være så voldsom, at enhver konstruktionsfejl i et hus vil udmønte sig i revner i mure, lofter eller vægge.

I et nybygget hus kan der være forskellige bygningsdele, der svinder ind, når de tørrer og hærder. Det kan også give revner. Omvendt kan fugt også bevirke, at bygningsdele, fx et trægulv eller et bjælke lag, udvider sig og skaber revner i det tilstødende murværk.

Hurtigtvoksende revner

Sætningsrevner starter i husets sokkel og rækker ofte langt op i muren. Fundamentssætninger kan skyldes, at fundamentet er placeret på ikke-bæredygtig jord, omkringliggende grundvandssætninger eller nærtstående træer, der udtørrer lerjorden.

I princippet skal alle udvendige revner repareres, fordi åbningen giver adgang for fugt i murværket og isoleringen. Der er altid en årsag til, at revnerne opstår, og når du skal finde ud af, hvordan reparationen skal foretages, er det vigtigt at vide, om der fx er tale om en sætningsskade, eller om årsagen er en anden. 

De værste revner er dem, der opstår hurtigt, og som bliver ved med at vokse. Opdager du en revne, kan det være en god idé, at tage et billede af den – gerne med et målebånd, så du kan følge med i, om den udvikler sig.

Hold øje med, om revnen i muren vokser

En anden mulighed er at sætte en lille streg på din mur, så du kan holde øje med om revnen vokser. Mindre revner, der er under en halv centimeter brede, vil du ofte kunne reparere selv. Hvis der er mange små revner i murværket, eller pudsen er meget beskadiget, kan et armeringsnet forstærke muren og lukke revnerne. 

Opdager du en revne, der hurtigt bliver længere eller bredere er bredere, bør du kontakte en murer.

Her tager revnerne typisk bo i muren

  • Forkert placerede eller for få murbindere – ofte ses de ved husets hjørner.
  • I soklen, specielt ved sætninger.
  • Over vinduer og døre, særligt hvis der er lagt ståltegl. Fuge mellem vindue/dør og mur revner ofte eller falder helt ud.
  • Rustdannelse på indmurede armeringsstænger og stålkonstruktioner.
  • Rusttærede murbindere.

Sætningsskader i dit gulv?

Sætningsskader i gulve kan komme af flere årsager, men opstår typisk fordi, jordens volumen under gulvet med tiden er blevet mindre. Det kan medføre et hulrum under bygningen, eller betyde at jordens bæreevne simpelthen ikke længere er tilstrækkelig, til at bære bygningens vægt, og at bygningen derfor vil “synke” og sætte sig.

Sætningsskader kan vise sig som sænket eller revnet gulv. Skaderne viser sig typisk som knækkede klinker på badeværelset eller i køkkenet, ved at trægulvet gaber langs panelerne, eller at de indvendige vægge begynder at slå revner.

Det er enormt vigtigt, at der hurtigt reageres, så der kan skabes stabilitet i fundamentet. 

Ud over at skaderne skaber revner i bygningen, kan sætningsskader også medføre fugt og skimmelsvamp.

Få derfor altid en professionel ud og se på skaderne. Vurderes det, at skaderne skal udbedres, vil der i første omgang blive udarbejdet en jordbundsundersøgelse, og på baggrund af resultaterne findes den løsning, der passer bedst til din bolig.

Sætningsskader i dit gulv?

Sætningsskader i gulve kan komme af flere årsager, men opstår typisk fordi, jordens volumen under gulvet med tiden er blevet mindre. Det kan medføre et hulrum under bygningen, eller betyde at jordens bæreevne simpelthen ikke længere er tilstrækkelig, til at bære bygningens vægt, og at bygningen derfor vil “synke” og sætte sig.

Sætningsskader kan vise sig som sænket eller revnet gulv. Skaderne viser sig typisk som knækkede klinker på badeværelset eller i køkkenet, ved at trægulvet gaber langs panelerne, eller at de indvendige vægge begynder at slå revner.

Det er enormt vigtigt, at der hurtigt reageres, så der kan skabes stabilitet i fundamentet. 

Ud over at skaderne skaber revner i bygningen, kan sætningsskader også medføre fugt og skimmelsvamp.

Få derfor altid en professionel ud og se på skaderne. Vurderes det, at skaderne skal udbedres, vil der i første omgang blive udarbejdet en jordbundsundersøgelse, og på baggrund af resultaterne findes den løsning, der passer bedst til din bolig.

3 hurtige huskeregler

Har du stadig brug for hjælp med dit gulvvarme anlæg?

Så tøv ikke med at booke en tid hos vores VVS afdeling, så kommer vi gerne og hjælper dig.