Modernisering af varmecentraler

Det kræver opdateret ekspertviden, erfaring og overblik, når en varmecentral skal moderniseres og projekteres. Her kommer vores VE-installatør ind i billedet, uanset om den nye varmekilde er varmepumpe eller fjernvarme.

Installation af fjernvarme fra A-Z

Vores eksperter planlægger og dimensionerer anlæg, så det både opfylder myndighedskrav samt komfort- og bygherrekrav. Alt fra rør, radiatorer, ventiler, vekslere og beholdere skal have den rigtige størrelse og være af den rigtige type for at sikre brugerne bedst mulig komfort, optimal økonomiske drift og i det hele taget være den mest fremtidssikrede løsning.

Derfor skal VVS-anlæg i dag opbygges med f.eks. dynamiske strengreguleringsventiler, klimastater, max-begrænsere, gennemstrømningsvekslere og andre moderne komponenter, som bidrager til en sikker og langsitet løsning.

Energioptimering af varmecentraler er et vigtigt fokusområde for alle husejere, virksomheder og institutioner. Der er tusindvis af kroner at spare på en optimal drift af varmecentralen. Samtidig sparer ejerforeninger, virksomheder eller institutioner også betydelige gebyrer for en evt. for dårlig køling af returvandet, og samtidig sparer vi på de knappe og dyre energiressourcer samt ikke mindst på CO2-udledningen.

Hvordan fungerer fjernvarme?

Lidt forenklet forklaret er fjernvarme varmt vand, der kommer fra et kraftværk, som bliver fordelt til de forskellige husstande via et isoleret rørsystem. Når fjernvarmevandet har afgivet det varme vand, sendes det retur til kraftværket, hvor det igen bliver varmet op i en bæredygtig cyklus.

Fjernvarmen fungerer altså som et transmissionssystem, der kan kobles sammen med alle former for varmeproduktion. I dag bliver der således produceret fjernvarme på baggrund af affald, flis, halm, vind, solvarme, geotermi, naturgas, olie, kul, overskudsvarme fra industri med mere.

 

To former for fjernvarme

Fjernvarmevandet sendes ind i boligen på to måder:

Hvad koster fjernvarme?

Det er som sagt meget billigere at varme op med fjernvarme end med gas, olie eller elvarme.

Priserne fra de forskellige fjernvarmeværker varierer dog og afhænger bl.a. af de forskellige fjernvarmeværkers økonomi, transport af fjernvarmen til boligen og hvilken form for brændstof, det enkelte fjervarmeværk bruger.

Har du ikke mulighed for at få fjernvarme, så undersøg om din kommune planlægger at udvide forsyningsnettet inden for den nærmeste fremtid. Der sker nemlig noget i disse år, hvor lovgivning og støtteordninger sigter efter mere fjernvarme med udfasning af olie- og gasfyr.