Varmepumper er

Grøn energi, god økonomi
og let installation

Der er ingen tvivl om, at varmepumper er kommet for at blive. De udnytter den gratis energi, der er i jorden, i vandet og i luften og kan reducere omkostningerne til opvarmning af varmt vand med op til 75 %.

Strøm er en vaskeægte klimahelt

Varmepumper er billige, driftssikre og grønne med lav CO-2 udledning især i Danmark, da strømmen primært kommer fra vedvarende energikilder som vindmøller*.

Så spørgsmålet er ikke, om I skal have en varmepumpe, men hvilken I skal vælge for at få den helt rigtige varmepumpe, der passer til jeres behov.

Uanset om det er institutioner, skoler eller store produktionsvirksomheder, sportshaller eller boligkomplekser, så er der en varmepumpeløsning, der giver billigere varme med besparelser på 30-60 % årligt og en tilbagebetalingstid på cirka 5 år alt efter løsning.

* Andelen af vedvarende energi i elforbruget i 2020 var 80 % mod 76 % i 2019, som var det hidtidige rekordår. Kilde: Danskenergi.dk dec. 2020.

0 %

* Andelen af vedvarende energi i elforbruget i 2020

IMG_1660

De tre typer varmepumper

Der findes tre slags varmepumpesystemer, der har hver sin profil, som giver mening alt efter hvilke bygninger eller rum, der skal varmes op. Eller køles ned, for nogle af varmepumperne kan også fungere som kølende aircondition.

Nærumgaard

Da brænderen på gaskedlen røg på Døgninstitutionen Nærumgaard indså varmemesteren at tiden var inde til en bæredygtig løsning.

Læs mere

Støtte til varmpumper

De seneste år har det været muligt at søge statsstøtte på op til 50 % af omkostningerne forbundet med energiforbedrende tiltag til gavn for både virksomheder og institutioner og den grønne omstilling med bl.a. installation af varmepumper.

Vi hjælper naturligvis med rådgivning, hvor vi undersøger, om I er berettiget til at søge om støtte fra puljen og hvor meget, I kan få i støtte.

Åbningstidspunkter for puljen i 2022 er fra 30. august – 15. september

0 %

Statsstøtte til omkostninger

Konvertering fra gas til fjernvarme

Et af de mest udbytterige skift i varmekilde er fra gas til fjernvarme som, ud over at være billigere, også udleder mindre CO2. Fjernvarme er en dansk specialitet, som andre lande misunder os. 

Hos Digmann har vi indgående erfaring med at nedtage og fjerne gaskedler. Det kræver viden om hele processen, og at man har hele holdet af håndværkere, der kan skille det gamle fyr ad og køre det til miljøvenlig bortskaffelse.

Vi har også dygtige håndværkere tilknyttet, hvis der skulle opstå behov for småreparationer eller finpudsning efter nedtagningen. Det hænder i ældre huse, og her har vi håndværkerne klar.

Vi sørger naturligvis også for at få jer afmeldt hos gasselskabet og alle de andre små detaljer, der gør det trygt at gå fra gasfyr til fjernvarme.

Det tager cirka en-to dage at installere den nye fjernvarmeunit.

Tilbage er der bare at glæde sig til en mere jævn og behagelig varme med minimalt vedligehold og mindst dobbelt så lang levetid for fjernvarmeenheden end gasfyret.

pexels-anıl-karakaya-6419128 (1)

Modernisering af varmecentraler

Det kræver opdateret ekspertviden, erfaring og overblik, når en varmecentral skal moderniseres og projekteres. Her kommer vores VE-installatør ind i billedet, uanset om den nye varmekilde er varmepumpe eller fjernvarme.