Legionella Servicecheck

Undgå smitte med legionella bakterien er afgørende i forbindelse med borgerepleje. Sundhedsfagligt personale bør være opmærksomme på influenzalignende symptomer og temperaturer fra tapsteder hos borgerne. Tekniske servicemedarbejdere spiller en stor rolle ved drift og vedligehold af vandinstallationer samt mulige årsager til legionella-vækst.

Nærumgaard

Da brænderen på gaskedlen røg på Døgninstitutionen Nærumgaard indså varmemesteren at tiden var inde til en bæredygtig løsning.

Stockholmsgave Centrum

Stockholmsgave Centrum 22/08/2022 Varmepumpe,VVS Københavns kommune udskifter alle olie- og gasfyr til varmepumper i sine institutioner, og i Stockholmsgave vandt Digmann med det bedste tilbud Det er en politisk beslutning, at Københavns kommune i 2025 skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad. For at nå det mål skal alle gamle olie- og gasfyr i kommunens insti­tutioner […]