Legionella Servicecheck

Undgå smitte med legionella bakterien er afgørende i forbindelse med borgerepleje. Sundhedsfagligt personale bør være opmærksomme på influenzalignende symptomer og temperaturer fra tapsteder hos borgerne. Tekniske servicemedarbejdere spiller en stor rolle ved drift og vedligehold af vandinstallationer samt mulige årsager til legionella-vækst.

ESG rapport

Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

Lysstofrør udfases

Fra 2023 er der indført regler, der gør det ulovligt at producere eller importere disse typer af lyspærer i Europa.